Informace z CEWEP - 8.6.2012

Předběžná studie "Cestovní mapa tepla do roku 2050"

Studie, kterou zpracoval Aalborg (Dánsko) a Halmstadská univerzita (Švédsko), předchází budoucímu výzkumu, jehož cílem bude reflektovat současnost a jaké se nabízí možnosti uplatnění efektivních a obnovitelných zdrojů vytápění a chlazení v městských aglomeracích. Ze studie mj. vyplývá možnost rozšiřování dálkového vytápění v členských zemích EU ze současných 12% na 30% (2030) a 50% (2050). Dále si všímá možností kombinované výroby tepla a le.energie a tepelného využívání odpadů, geotermálního tepla, biomasy a slunečního záření. Tepelná energie z odpadů je ve 414 zařízeních využívána méně než z 50 %. proto je zde prostor na vybudování dalších zařízení na tepelné využití odpadů (na skládky je ukládáno více než 100 mil. tun nerecyklovatelného odpadu). Navýšení množství spalovaného odpadu přispěje k růstu využitelné energie ze současných 105 na 1198 TWh/rok v roce 2050. Více tepla ze zařízení na tepelného využití odpadů lze získat rekonstrukcí stávajících zařízení a výstavbou nových. Bližší informace zde.

Aplikace R1 ve Velké Británii

Informace CEWEP o materiálu, který vydala Agentura pro životní prostředí UK, jak v Anglii a Walesu přistupují k využití R1 věty pro energetickou účinnost z přílohy II Rámcové směrnice o odpadech. V poznámce se vysvětluje, že neexistuje žádný požadavek na MWI (městské spalovny komunálního odpadu) na dosažení stavu R1, nebo na posuzování jejich chování oproti proti věty R1. Tato věta je využívána poze pro MWI, které chtějí být zařazeny do kategorie zařízení na využití odpadů. Příslušný formulář žádosti je umístěn na stránkách této agentury. Další upřesňující informace naleznete v následujícím textu.

6. Kongres CEWEP

Připomínáme, že 6. Kongres CEWEP se koná 6.-7. září ve Würzburgu.

[program kongresu] [rezervační formulář]

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT